artykuł nr 1

Protokół

artykuł nr 2

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/165/2020 Rady Gminy w Strawczynie zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2020r1,013 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/182/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Strawczynek457 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/181/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Strawczyn447 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/180/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Ruda Strawczyńska433 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/179/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Promnik470 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/178/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Oblęgór442 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/177/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Oblęgorek453 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/176/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Niedźwiedź445 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/175/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Małogoskie423 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/174/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Kuźniaki421 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/173/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Korczyn462 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/172/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Hucisko456 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/171/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie nadania statutu sołectwa Chełmce435 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/170/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/169/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/118/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/168/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/167/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/166/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2020 - 2029587 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/164/2020 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Imienny wykaz głosowania Radnych

artykuł nr 4

Nagranie z sesji

artykuł nr 5

Transmisja live

Początek Sesji - godzina 10:00