artykuł nr 1

Protokół

artykuł nr 2

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr XVII/163/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Strawczynie na 2020 rMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/162/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Strawczynie na 2020 r214 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/161/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r w sprawie rozpatrzenia petycji228 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/160/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strawczyn107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/159/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Strawczyn, w roku szkolnym 2019/202099 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/158/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r w sprawie w sprawie utworzenia na terenie Gminy Strawczyn ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora Senior+102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/157/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Strawczyn do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych205 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/156/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r w sprawie w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury405 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/155/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok322 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/154/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej365 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/153/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Strawczyn instrumentem płatniczym98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/152/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego202 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/151/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego202 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/150/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2020-2029MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/149/2020 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 stycznia 2020r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2020 rok893 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Imienny wykaz głosowania Radnych

artykuł nr 4

Nagranie z sesji

artykuł nr 5

Transmisja live

Początek Sesji - godzina 10:00