artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy 28 listopad 2005 roku

Załączniki:
Protokół90 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/253/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji dla gminy Strawczyn26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/252/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki oi Rozwiązywania Problemów ALkoholowych w 2005 roku49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/251/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie na terenie gminy Strawczyn35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/250/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso136 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/249/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wysokości opłaty targowej i zasad jej poboru32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/248/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru, terminów płatności i zwolnień32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/247/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/246/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/245/05 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer