artykuł nr 1

Sprzedaż końcowa paliwa stałego

Gmina Strawczyn informuje, że kontynuuje sprzedaż końcową paliwa stałego. Wnioski można składać do 30 czerwca 2023 roku.
Dostępne rodzaje paliwa stałego i ceny za tonę obowiązujące od dnia 05.06.2023 r.

1.  Groszek– cena: 1.725 zł/tona (frakcje od 0,5 cm do 2,5 cm oraz grubszy)
2.  Orzech – cena: 1.7000 zł/ tona
3.  kostka II - cena: 1.700 zł/tona  

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją zakupu może dokonać osoba fizyczna bez limitu ton na gospodarstwo domowe.
Wnioski o zakup będą rozpatrywane przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
Możliwy jest zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są oni uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego i przedłożą odpowiednie zaświadczenie.
Wnioski do pobrania w linku poniżej, w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Sprzedawany węgiel pochodzi z kopalni Janina i kopalni Sobieski (Tauron Wydobycie S.A.) oraz posiada wszelkie certyfikaty jakości.

artykuł nr 2

Sprzedaż końcowa paliwa stałego

Gmina Strawczyn informuje, że przystępuje do sprzedaży końcowej paliwa stałego. Wnioski można składać do 30 czerwca 2023 roku.
Dostępne rodzaje paliwa stałego (szacunkowa ilość i cena za tonę):

  1. Groszek -  76 ton - cena: 1.775 zł/tona
  2. Orzech -  35 ton  - cena: 1.830 zł/ tona
  3. Kostka II - 1 tona - cena: 1.830 zł/tona
artykuł nr 3

Komunikat dotyczący preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 2023-02-03

Urząd Gminy Strawczyn informuje:

do dnia 30.06.2023 r. przedłużony został nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla.

Wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla przypadającej na gospodarstwo domowe. W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r., wnioskodawca nie dokonał zakupu preferencyjnego węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony będzie  uprawniony do zakupu zwiększonego powyżej 1,5 tony limitu, jednak nie więcej niż 3 tony.

Wnioski do pobrania:
- w Urzędzie Gminy w Strawczynie,
- ze strony internetowej Urzędu Gminy,
- u sołtysów.


Wniosek można złożyć:
W wersji papierowej - w Urzędzie Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn (osobiście lub przesłać pocztą)
W wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

UWAGA
Dostępny rodzaj paliwa stałego:
Węgiel gruby – orzech, kostka II (ilość ograniczona)
Groszek (0,5 cm – 2,5 cm)

Sprzedawany węgiel pochodzi z kopalni Janina i kopalni Sobieski (Tauron Wydobycie S.A.) oraz posiada wszelkie certyfikaty jakości.

artykuł nr 4

Komunikat dotyczący preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Komunikat dotyczący preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych

W Urzędzie Gminy w Strawczynie można składać wnioski o zakup preferencyjny węgla w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Wniosek dotyczy zakupu maksymalnie 1,5 tony węgla przypadającej na gospodarstwo domowe w terminie od 1 stycznia 2023 r.

Wnioski do pobrania:

  • w Urzędzie Gminy w Strawczynie,
  • ze strony internetowej Urzędu Gminy (link),
  • u sołtysów.

Wniosek można złożyć:

W wersji papierowej - w Urzędzie Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn (osobiście lub przesłać pocztą),
W wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Osoby, które złożyły wniosek w 2022 r., a nie zakupiły węgla proszone są o złożenie nowego wniosku (max. 3 tony). Osoby takie będą miały pierwszeństwo, przed osobami, które już dokonały zakupu.


UWAGA
W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r., wnioskodawca nie dokonał zakupu preferencyjnego węgla w ilości 1,5 tony lub dokonał zakupu węgla w ilości mniejszej niż 1,5 tony będzie uprawniony do zakupu zwiększonego powyżej 1,5 tony limitu, jednak nie więcej niż 3 tony

Wnioski przyjmowane będą od 02 do 31 stycznia 2023 r. ( wtorek ) i weryfikowane według kolejności daty wpływu.

Wnioski o preferencyjny zakup węgla zostaną zweryfikowane na podstawie danych dotyczących przyznanego dodatku węglowego oraz zgłoszeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca zostanie poinformowany, o tym, że przysługuje mu prawo do preferencyjnego zakupu.
Za jakość węgla odpowiadają podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminie do sprzedaży węgiel posiada niezbędne certyfikaty jakości.

artykuł nr 5

Zakup preferencyjny paliwa stałego - Informacja

INFORMACJA

Informuję, że Gmina Strawczyn realizuje zadania związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 01 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

 

Wójt Gminy Strawczyn

/-/ Tadeusz Tkaczyk