artykuł nr 1

Imienne wykazy głosowania Radnych

Imienne wykazy głosowania radnych opublikowane są w BIP: Menu Prawo lokalne -> Uchwały -> Wybrać rok -> Wybrać sesję