artykuł nr 1

Sesja Rady Gminy - 30 grudnia 2021 r. o godz. 10:00

artykuł nr 2

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Inwestycji, Komisji Samorządowej i Komisji Gospodarki Komunalnej - 28 grudnia godz. 13:00

artykuł nr 3

Sesja Rady Gminy - 14 grudnia 2021 r. o godz. 10:00

artykuł nr 4

Wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Inwestycji, Komisji Samorządowej i Komisji Gospodarki Komunalnej

artykuł nr 5

Sesja Rady Gminy - 24 listopada 2021 r. o godz. 9:00

Dostępne kategorie:
2021 i wcześniej
2022
2023