artykuł nr 1

Skład Komisji

Skład Komisji:

1) Pan Wąsowicz Marcin - Przewodniczący Komisji
2) Pani Piotrowska Elżbieta - Z-ca Przewodniczącego
3) Pan Rak Dariusz - Sekretarz Komisji
4) Pan Czarnecki Ireneusz   - członek Komisji
5) Pan Wieczorek Janusz - członek Komisji