artykuł nr 1

Skład Komisji

Skład Komisji:

1) Pan Czarnecki Ireneusz  - Przewodniczący Komisji
2) Pani Piotrowska Elżbieta - Z-ca Przewodniczącego
3) Pani Kasprzyk Sylwia - Sekretarz Komisji
4) Pan Rówiński Mariusz - członek Komisji
5) Pan Wąsowicz Marcin - członek Komisji