artykuł nr 1

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej - obsadzenie mandatów bez przeprowadzenia głosowania

artykuł nr 2

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej - zarejestrowani kandydaci

artykuł nr 3

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej - Spis uprawnionych do głosowania

artykuł nr 4

Uchwała nr 2/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych (terminarz wyborczy)

artykuł nr 5

Uchwała nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych