artykuł nr 1

Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

Wykaz usług świadczonych w Urzędzie Gminy w Strawczynie
dotyczących problemów alkoholowychNazwa usługi: Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu
1. Jak załatwić sprawę?