artykuł nr 1

Referat Oświaty, Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych

Wykaz usług świadczonych przez Referat Oświaty, Spraw Obywatelskich i OrganizacyjnychNazwa usługi: Stypendium szkolne
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Zasiłek szkolny
1. Jak załatwić sprawę?

2. Wniosek