artykuł nr 1

Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki KomunalnejNazwa usługi: Wydawanie warunków technicznych podłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Założenie wodomierza
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Przyjmowanie ścieków dowożonych
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
1. Jak załatwić sprawę?

Nazwa usługi: Podpisanie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
1. Jak załatwić sprawę?