artykuł nr 1

Obwieszczenie - Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 10 JAŹWIEC w sezonie łowieckim 2018/2019

artykuł nr 2

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO ? PRZESTRZENNEJ REWITALIZACJI TERENU WOKÓŁ ZALEWU W STRAWCZYNIE

W dniu 27.12. 2018 roku nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – przestrzennej rewitalizacji terenu wokół zalewu w Strawczynie.

I Miejsce oraz Nagrodę w wysokości 10.000,- zł brutto, a także zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, Sąd przyznał pracy zakodowanej pod nr 01.

ARB – DOMINIK BUDYN, ul. Felicjanek 8/11, 31-104 Kraków

ARB ? DOMINIK BUDYN, ul. Felicjanek 8/11, 31-104 Kraków

Uzasadnienie: I nagrodę przyznano za konsekwentne rozwiązanie zagospodarowania otoczenia zbiornika odpowiadające w najwyższym stopniu wymaganiom stawianym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu warunków programowych oraz ograniczeń kosztowych. Praca charakteryzuje się dużą dyscypliną w poszukiwaniu formy oraz dużą logiką przyjętych rozwiązań.

Autorzy projektu: arch. Dominik Budyn i arch. Dominika Dacka

Więcej informacji dostępnych na:

http://kielce.sarp.org.pl/rozstrzygniecie-konkursu-na-opracowanie-koncepcji-architektoniczno-przestrzennej-rewitalizacji-terenu-wokol-zalewu-w-strawczynie/

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strawczyn przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 4 lat

artykuł nr 4

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach o wydaniu decyzji nr 3156/2018 pozwalającej na wykonanie powierzchniowych badań archeologicznych

artykuł nr 5

Informacja

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), Urząd Gminy Strawczyn podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 14.11.2018r. wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.66.2018.DG ustalającą, że nieruchomość położona w obrębie Promnik, gm. Strawczyn, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 37, 93, 112, 129, 155/2, 156, 157/2, 177, 188, 205/2, 252, 299, 313, 318, 357/2, 440/2, 461/2, 588, 725, 752/2, 753/2, 769/2, 770, 772, 843, 864, 888/2, 948 o łącznej pow. 10,3042 ha, stanowi mienie gminne, natomiast działka nr 265/3 o pow. 0,0400 ha nie stanowi mienia gminnego.
Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kielcach, ul. Wrzosowa 44 oraz w Urzędzie Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16.

Dostępne kategorie:
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024