artykuł nr 1

Rejestry i ewidencje

WYKAZ PROWADZONYCH REJESTRÓW EWIDENCYJNYCH I ARCHIWACH
 
I. Rejestr:
 1. Ewidencji ludności
 2. Wydanych dowodów osobistych
 3. Aktów urodzeń
 4. Aktów małżeństw
 5. Aktów zgonów
 6. Podatników podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości
 7. Wydanych pozwoleń na budowę do 31.12.2003r.
 8. Wydanych decyzji o warunkach zabudowy
 9. Ewidencja działalności gospodarczej
II. Wykazy:
 1. Radnych
 2. Sołtysów
 3. Pracowników UG i jednostek organizacyjnych
III. Zasób archiwalny
 1. Państwowego Ośrodka Maszynowego w Promniku
 2. Bazy Zaopatrzenia i Zbytu w Promniku
 3. Urzędu Gminy w Strawczynie
 4. Gromadzkiej Rady Narodowej w Strawczynie i w Oblęgorku