artykuł nr 1

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu - dotyczy nieruchomości położonej w Chełmcach

artykuł nr 2

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

artykuł nr 3

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

artykuł nr 4

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

artykuł nr 5

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uchyleniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach określającą środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia pn Budowa zbiornika wodnego Wierna Rzeka na rzece Łososina na terenie gmin Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn

Dostępne kategorie:
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023