artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne - dotyczy kontroli gospodarki finansowej gminy Strawczyn za rok 2016 i inne wybrane okresy

Załączniki
Wystąpienie pokontrolne   1.113 MB
artykuł nr 2

Protokół z kontroli - Rozbudowa i Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strawczynie

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z Unii Europejskiej przy realizacji projektu Rozbudowa i Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Strawczynie

Protokół z kontroli

Załączniki
Protokół z kontroli   2.094 MB
artykuł nr 3

Protokół

artykuł nr 4

Protokół z kontroli

Kontrola obejmowała wykorzystanie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
Załączniki
Protokół   1.490 MB