artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2017 rok

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2015 rok

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2014 rok

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 marca 2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2013 rok

artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 26 marca 2013 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2012 rok

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 27/12 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Strawczyn za 2011 rok

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 29/11 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 25 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r.

artykuł nr 9

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Strawczyn na dzień 30 września 2009r.

artykuł nr 10

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Strawczyn na dzień 30 września 2008r.

artykuł nr 11

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Strawczyn na dzień 30 września 2007r.

artykuł nr 12

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Strawczyn na dzień 30 września 2006r.