artykuł nr 1

Znak: Zp-341/53/06

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę zbiornika wodnego w m.Strawczyn-Niedzwiedź,gmina Strawczyn.
Załączniki
Ogłoszenie   32.065 KB
artykuł nr 2

Znak: ZP-341/49/06

Wykonanie projektu przystosowawczego istniejącego budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Strawczynie dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu
Załączniki
Ogłoszenie   30.930 KB
artykuł nr 3

Znak: ZP-341/54/06

Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strawczynek - Trupień gm. Strawczyn
Załączniki
Ogłoszenie   47.338 KB
artykuł nr 4

Znak: ZP-341/48/06

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w ilości 509 ton do celów grzewczych z podziałem na asortyment:
a) węgiel kostka gatunek I w ilości 40 ton, /10121000-7-CPV/,
b) węgiel orzech gatunek I w ilości 184 ton, /10121000-7-CPV/,
c) miał węglowy gatunek I w ilości 285 ton, /10000000-3-CPV).
Załączniki
Ogłoszenie   32.841 KB
artykuł nr 5

ZP-341/1/06

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ilości 25.000 litrów wyłącznie do celów grzewczych
Załączniki
Ogłoszenie   29.598 KB
artykuł nr 6

ZP-341/44/06

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do szkół na terenie Gminy Strawczyn w 2007r. w ilości 45.000 litrów
Załączniki
Załącznik   42.554 KB
artykuł nr 7

ZP-341/45/06

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Świetlicy Wiejskiej w Strawczynku w 2007r. w ilości 11.000 litrów
Załączniki
Ogłoszenie   26.109 KB
artykuł nr 8

ZP-341/43/06

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Urzędu Gminy w Strawczynie w 2007r. w ilości 25.000 litrów
Załączniki
Ogłoszenia   25.330 KB
artykuł nr 9

ZP-341/46/06

Dostawa materiałów do wykonania instalacji c.o. na adaptowanym poddaszu budynku Urzędu Gminy w Strawczynie
Załączniki
Ogłoszenie   29.423 KB
artykuł nr 10

ZP-341/41/06

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie sieci wodociągowej z rur PCV o Ø 110 na dł. 716,5 mb i kanalizacyjnej z rur PCV o Ø 200 na dł. 558 mb w miejscowości Oblęgorek gm. Strawczyn
artykuł nr 11

ZP-341/46/06

Przedmiotem zamówienia jest:- wykonanie projektu przystosowawczego istniejącego budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Strawczynie dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującego:
a) ciągi dla pieszych,
b) plac manewry,
c) podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
d) parkingi,
e) tereny zielone,
- wykonanie kosztorysów inwestorskich, ślepych i przedmiarów robót.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74222000-1
artykuł nr 12

ZP-341/38/06

Dostawa pompy głębinowej o wydajności 50 m3 /h przy podnoszeniu 31 m, moc 7,5 kW, średnica 196 mm do ujęcia wody w Rudzie Srawczyńskiej
Załączniki
Ogłoszenie   25.389 KB
artykuł nr 13

ZP-341/37/06

Budowa sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110 na długości 716,5 mb i kanalziacyjnej z rur Ø 200 na długości 558 mb w miejscowości Oblęgorek (Kurniki) gm. Strawczyn woj. świętokrzyskie
Załączniki
Ogłoszenie   36.396 KB
artykuł nr 14

Znak: ZP-341/41/06

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy 110 na długości 716,5 mb i kanalizacyjnej z rur PCV w miejscowości Oblęgorek gmina Strawczyn
Załączniki
Ogłoszenie   39.229 KB
artykuł nr 15

Znak: ZP-341/40/06

Roboty ziemne koparko-ładowarką przy drogach gminnych w miejscowościach na terenie Gminy Strawczyn
Załączniki
Ogłoszenie   45.812 KB
artykuł nr 16

Znak: ZP-341/37/06

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Oblęgorek (Kurniki) na terenie gminy strawczyn pow. kielecki, woj. Świętokrzyskie
Załączniki
ogłoszenie   32.781 KB
artykuł nr 17

Znak: ZP-341/38/06

Dostawa pompy głębinowej o wydajności 50m3/h
Załączniki
ogłoszenie   22.384 KB
artykuł nr 18

Znak: ZP-341/18/06

Rozbudowa Szkoły Podstawowej dla potrzeb Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Oblęgorku gm. Strawczyn
Załączniki
Ogłoszenie   76.621 KB
artykuł nr 19

ZP-341/39/06

Roboty budowlane:
Zad. 1) Równiarką - 80 r/godz
Zad. 2) Walcem drogowym - 70 r/godz
na drogach gminnych na terenie gminy Strawczyn - przy wyrównywaniu nawierzchni dróg z wykorzystaniem destruktu drogowego.
Załączniki
Ogłoszenie   56.905 KB
artykuł nr 20

ZP-341/36/06

Wykonanie projektu na odmulenie stawu zlokalizowanego na działce gminnej Nr 132 o powierzchni 0,61 ha w Promniku wraz z przebudową odpływu pod drogą gminną - odmulenie rowu odpływowego na dł. 700 mb.
Załączniki
Ogłoszenie   53.479 KB
artykuł nr 21

ZP-341/35/06

Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Strawczyn w roku szkolnym 2006/2007 bez zapewnienia opieki ze strony przewoźnika lub z zapewnieniem opieki ze strony przewoźnika.
Załączniki
Ogłoszenie   52.931 KB
artykuł nr 22

ZP-341/33/06

głoszenie o zawarciu umowy

Wykonanieprojektu modernizacji istniejącej kotłowni na kotłownie olejową
z zastosowaniem systemu solarnego wraz z niezbędnymiinstalacjami w budynku Zespołu Placówek Oświatowych wStrawczynie, z uwzględnieniem istniejącej dokumentacji orazwykonanie kosztorysu inwestorskiego


Załączniki
Ogłoszenie   51.782 KB
artykuł nr 23

ZP-341/32/06

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie
Załączniki
Ogłoszenie   53.298 KB
artykuł nr 24

ZP-341/34/06

Udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego dla Gminy Strawczyn w kwocie 450.000 zł, słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych
Załączniki
Ogłoszenie   52.709 KB
artykuł nr 25

ZP-341/31/06

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblęgorek - Aleja Lipowa
Załączniki
Ogłoszenie   52.039 KB
artykuł nr 26

ZP-341/30/06

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu
Załączniki
Ogłoszenie   35.963 KB