główna zawartość
artykuł nr 1

Petycje złożone w 2017 roku

Lp.Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)Skan petycjiPrzedmiot petycjiData złożenia petycjiPrzewidywany termin załatwienia sprawyInformacja o sposobie załatwienia petycji
1

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola "Oblęgorskie Smerfy" działającego przy Szkole podstawowej w Oblęgorku.

Petycja złożona do Wójta Gminy

PobierzPozostawienie przedszkola na następne lata w obecnym miejscu funkcjonowania31.03.2017r.Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiPobierz
2

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola "Oblęgorskie Smerfy" działającego przy Szkole podstawowej w Oblęgorku.

Petycja złożona do Rady Gminy

Pobierz

Pismo Wójta do Rady Gminy

Uchwała Nr XXXIII/232/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji (Wnioskodawca)

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji  (ZPO Oblęgorek)

Pozostawienie przedszkola na następne lata w obecnym miejscu funkcjonowania02.05.2017r.Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 
3Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjachPobierzPrzystąpienie Gminy do konkursu Podwórko NIVEA10.05.2017r.Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji 
4Osoba Prawna
Szulc-Efekt  sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
KRS: 0000059459
PobierzPrzystąpienie szkół z terenu gminy do IV edycji Programu "Wzorowa Łazienka”04.09.2017r.Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiPetycje w dniu 05.09.2016 r. przekazano do szkół znajdujących się na terenie Gminy.
5Osoba Prawna
Szulc-Efekt  sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
KRS: 0000059459
PobierzZapewnienie uczniom stałego i bezpłatnego dostępu do wody pitnej w szkołach08.09.2017r.Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiPetycje w dniu 11.09.2016 r. przekazano do szkół znajdujących się na terenie Gminy.
6Grupa Aztekium.plPobierzPoinformowanie szkół18.09.2017r.Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiPetycje w dniu 19.09.2016 r. przekazano do szkół znajdujących się na terenie Gminy.
Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019
2020