główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki głosowania imiennego

Załączniki:
Wyniki głosowania imiennego MB
artykuł nr 2

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie podjęte na sesji w dniu 11 grudnia 2018 roku

Załączniki:
Protokół MB
Uchwała Nr II/22/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczynek 85 KB
Uchwała Nr II/21/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczyn 84 KB
Uchwała Nr II/20/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Ruda Strawczyńska 85 KB
Uchwała Nr II/19/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Promnik 84 KB
Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgorek 84 KB
Uchwała Nr II/17/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgór 85 KB
Uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Niedźwiedź 84 KB
Uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Małogoskie 84 KB
Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Kuźniaki 85 KB
Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Korczyn 85 KB
Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Hucisko 85 KB
Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany statutu sołectwa Chełmce 84 KB
Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w drodze bezprzetargowej 108 KB
Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/81/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych 93 KB
Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie oniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok 88 KB
Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 07 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 109 KB
Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2026 MB
Uchwała Nr II/5/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 11 grudnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok MB
artykuł nr 3

Sesja Rady Gminy - nagranie video

artykuł nr 4

Projekty Uchwał Rady Gminy

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2018-2026 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2018 rok MB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczynek 85 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany statutu sołectwa Strawczyn 85 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany statutu sołectwa Ruda Strawczyńska 86 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany statutu sołectwa Promnik 86 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgorek 85 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany statutu sołectwa Oblęgór 85 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany statutu sołectwa Niedźwiedź 87 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany statutu sołectwa Małogoskie 85 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany statutu sołectwa Kuźniaki 84 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany statutu sołectwa Korczyn 84 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany statutu sołectwa Hucisko 85 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany statutu sołectwa Chełmce 84 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/306/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 07 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego 101 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie oniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok 85 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/81/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych 93 KB
Informacja Wójta Gminy Strawczyn w sprawie pozostawienia na 2019 rok stawek podatkowych obowiązujących w 2018 roku 89 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości w drodze bezprzetargowej 100 KB
artykuł nr 5

Informacja o sesji