artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji w dniu 4 grudnia 2017 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXXVII/273/17 Rady Gminy Strawczyn zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok   2.495 MB
Uchwała Nr XXXVII/274/17 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024   2.556 MB
Uchwała Nr XXXVII/275/17 Rady Gminy Strawczyn w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/179/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piekoszów   88.284 KB
Uchwała Nr XXXVII/276/17 Rady Gminy Strawczyn w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok   88.297 KB
Uchwała Nr XXXVII/277/17 Rady Gminy Strawczyn w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty   127.892 KB
Uchwała Nr XXXVII/278/17 Rady Gminy Strawczyn w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strawczyn na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strawczyn na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024   6.455 MB
Uchwała Nr XXXVII/279/17 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej   171.563 KB
Uchwała Nr XXXVII/280/17 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   914.258 KB
Uchwała Nr XXXVII/281/17 Rady Gminy Strawczyn w sprawie przyjęcia i realizacji na terenie gminy Strawczyn Programu Senior 60+   307.241 KB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 4 grudnia 2017 roku

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strawczyn na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strawczyn na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024   5.926 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty   129.293 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok   88.310 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/179/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Piekoszów   84.478 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie przyjęcia i realizacji na terenie gminy Strawczyn Programu Senior 60+   311.090 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany statutu Gminy Strawczyn   731.389 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie   214.762 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej   172.183 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok   3.081 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024   2.539 MB
Autopoprawka do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2017 rok   1.005 MB
Autopoprawka do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017-2024   1.851 MB