artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na sesji w dniu 25 października 2017 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXXVI/258/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok   1.558 MB
Uchwała Nr XXXVI/259/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024   2.524 MB
Uchwała Nr XXXVI/260/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku zmianiejący uchwałę Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso   107.797 KB
Uchwała Nr XXXVI/261/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia   99.043 KB
Uchwała Nr XXXVI/262/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/208/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Strawczyn na lata 2016-2023   6.267 MB
Uchwała Nr XXXVI/263/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chełmcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chełmcach   97.551 KB
Uchwała Nr XXXVI/264/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Korczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Korczynie   99.500 KB
Uchwała Nr XXXVI/265/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Niedźwiedziu   98.063 KB
Uchwała Nr XXXVI/266/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rudzie Strawczyńskiej   102.399 KB
Uchwała Nr XXXVI/267/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im Stefana Żeromskiego w Strawczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im Stefana Żeromskiego w Strawczynie   105.765 KB
Uchwała Nr XXXVI/268/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie   597.403 KB
Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/872/14 z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego   9.209 MB
Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie ustalenia zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Strawczyn   84.678 KB
Uchwała Nr XXXVI/271/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/195/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn   1.132 MB
Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds komunalizacji mienia   112.901 KB
Protokół z sesji   2.632 MB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy na sesję w dniu 25 października 2017 roku

Załączniki
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/872/14 z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego   562.053 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia   99.630 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmianiejący uchwałę Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso   109.130 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds komunalizacji mienia   108.947 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Strawczyn   80.603 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im Stefana Żeromskiego w Strawczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im Stefana Żeromskiego w Strawczynie   101.157 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chełmcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chełmcach   92.152 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Korczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. jana Pawła II w Korczynie   95.098 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Niedźwiedziu   92.940 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rudzie Strawczyńskiej   96.744 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/208/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Strawczyn na lata 2016-2023   7.055 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie   622.110 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok   2.025 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024   2.489 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/195/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn   413.910 KB