główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na sesji w dniu 25 października 2017 roku

Załączniki:
Protokół z sesji MB
Uchwała Nr XXXVI/272/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds komunalizacji mienia 113 KB
Uchwała Nr XXXVI/271/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/195/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn MB
Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie ustalenia zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Strawczyn 85 KB
Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/872/14 z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego MB
Uchwała Nr XXXVI/268/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie 597 KB
Uchwała Nr XXXVI/267/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im Stefana Żeromskiego w Strawczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im Stefana Żeromskiego w Strawczynie 106 KB
Uchwała Nr XXXVI/266/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rudzie Strawczyńskiej 102 KB
Uchwała Nr XXXVI/265/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Niedźwiedziu 98 KB
Uchwała Nr XXXVI/264/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Korczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Korczynie 100 KB
Uchwała Nr XXXVI/263/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chełmcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chełmcach 98 KB
Uchwała Nr XXXVI/262/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/208/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Strawczyn na lata 2016-2023 MB
Uchwała Nr XXXVI/261/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 99 KB
Uchwała Nr XXXVI/260/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku zmianiejący uchwałę Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 108 KB
Uchwała Nr XXXVI/259/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024 MB
Uchwała Nr XXXVI/258/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 25 października 2017 roku zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok MB
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy na sesję w dniu 25 października 2017 roku

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/195/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 marca 2012r w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn 414 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie 622 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/208/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Strawczyn na lata 2016-2023 MB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rudzie Strawczyńskiej 97 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Niedźwiedziu 93 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Korczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. jana Pawła II w Korczynie 95 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chełmcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chełmcach 92 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im Stefana Żeromskiego w Strawczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im Stefana Żeromskiego w Strawczynie 101 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Strawczyn 81 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds komunalizacji mienia 109 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmianiejący uchwałę Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 109 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia 100 KB
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/872/14 z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Suchedniowsko-Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego 562 KB