artykuł nr 1

Uchwały podjęte na sesji w dniu 29 maja 2014

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy na sesję w dniu 29 maja