główna zawartość
artykuł nr 1

Skład Rady Gminy - kadencja 2014-2018

 

Skład Rady Gminy - kadencja 2014-2018

L.p. Imię i nazwisko
Funkcja
1

 

Wilczkowski Arkadiusz

Przewodniczący
2 Drogosz Wioletta
Wiceprzewodnicząca
3 Rządkowska Małgorzata
Wiceprzewodnicząca
4 Czarnecki Ireneusz
Radny
5 Gil Marian
Radny
6 Kasprzyk Sylwia
Radna
7 Kwiecień Rafał Radny
8 Piotrowska Elżbieta Radna
9 Rak Dariusz
 Radny
10 Religa Krzysztof Radny
11 Rówiński Mariusz
Radny
12 Wawrzeńczyk Danuta Radna
13 Wąsowicz Marcin
Radny
14 Wieczorek Janusz
Radny
15 Woźniak Bogdan
Radny