główna zawartość
artykuł nr 1

Skład + Kompetencje

Skład Komisji

1) Pani Staszewska Katarzyna - Przewodnicząca Komisji
2) Pan Czarnecki Tadeusz
3) Pan Piotrowski Wiesław
4) Pan Szcześniak Bożena
5) Pan Woźniak Bogdan

Kompetencje:

Do zakresu działania Komisji Statutowej należą sprawy:
1) dokonywanie zmian w Statucie Gminy Strawczyn,
2) dokonywanie zmian w Statutach jednostek pomocniczych (sołectwach),
3) opiniowanie zmian w Statutach jednostek organizacyjnych Gminy.