artykuł nr 1

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów wójta gminy Strawczyn

artykuł nr 2

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Strawczynie z dnia 22 października 2018 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 roku

artykuł nr 3

Protokoły z wyborów

Wizualizacja wyników wyborów dotyczących naszej gminy dostępna jest na stronie:

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/260418#general_stat

Wyniki wyborów dotyczących Powiatu Kieleckiego:

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/260400#general_committee_stat

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/260000#general_committee_stat

artykuł nr 4

Informacja

INFORMACJA

Obwodowe Komisje Wyborcze
w dniu 21 października 2018 r.
rozpoczynają pracę od GODZINY 6.00

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Strawczynie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Strawczyn zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki
Obwieszczenie   204.278 KB
artykuł nr 6

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Strawczynie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Strawczynie zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Załączniki
Obwieszczenie   232.964 KB
artykuł nr 7

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Strawczynie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Strawczynie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 8

Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Strawczynie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Strawczynie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 9

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Strawczyn

artykuł nr 10

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Strawczynie z dnia 1 października 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Gminna Komisja w Strawczynie informuje, co następuje:

Załączniki
Informacja GKW o losowaniu   195.910 KB
artykuł nr 11

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 27 września 2018 r o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Kielcach zarządzonych na dzień 21 października 2018r

artykuł nr 12

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

artykuł nr 13

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 września 2018 roku o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

artykuł nr 14

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 września 2018r o losowaniu kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

artykuł nr 15

Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn z dnia 21 września 2018 roku - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r

artykuł nr 16

Słowniczek Wyborczy - Wybory 2018

Załączniki
Słowniczek Wyborczy   897.046 KB
artykuł nr 17

Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej

artykuł nr 18

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STRAWCZYNIE:

13.09.2018r. w godz. 9.00 – 15.00
14.09.2018r. w godz. 9.00 – 15.00
15.09.2018r. w godz. 9.00 - 14.00
17.09.2018r. w godz. 9.00 – 24.00

---

18.09.2018r. w godz. 12.00 - 15:00
19.09.2018r. w godz. 09.00 - 13:00
20.09.2018r. w godz. 14.00 - 17:00
21.09.2018r. w godz. 09.00 - 14:00
24.09.2018r. w godz. 14.00 - 17:00
25.09.2018r. w godz. 09.00 - 13:00
26.09.2018r. w godz. 13.00 - 24:00

artykuł nr 19

Skład i siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Strawczynie

SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STRAWCZYNIE:

1. Ewelina Karolina Gołuchowska - Przewodnicząca
2. Janusz Marian Kowalski - Zastępca przewodniczącej
3. Agnieszka Głuch-Kościuk - Członek
4. Barbara Knap - Członek
5. Elżbieta Krystyna Kropisz - Członek
6. Dominika Kusińska - Członek
7. Zofia Malaga - Członek
8. Magdalena Pańczyk - Członek
9. Karolina Smolarczyk - Członek

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Strawczynie

Urząd Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, pokój nr 46 (II piętro)
telefon nr 41 30-38-002 w. 64, fax. 41 30-38-157, e-mail: sekretariat@strawczyn.pl

artykuł nr 20

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r

artykuł nr 21

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

artykuł nr 22

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

artykuł nr 23

Obwieszczenie Starosty Kieleckiego z dnia 20 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Rady Powiatu w Kielcach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

artykuł nr 24

Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Strawczynie w wyborach do Rady Gminy w Strawczynie zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 75/2018 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych