artykuł nr 1

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023"

artykuł nr 2

Rewitalizacja - Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o przeprowadzniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn celem poznania opinii w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023.

Do pobrania:

Ogłoszenie o konsultacjach

Formularz ankietowy

Program Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023

artykuł nr 3

Informacja Ministerstwa Środowiska

Infromacja Ministerstwa Środowiska o prowadzonych pracach obserwacyjno-pomiarowych w ramach zadania pn.: "Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".

Do pobrania: Treść informacji

Załączniki
Informacja   307.058 KB
artykuł nr 4

Starostwo Powiatowe - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - 3 przejść siecią kanalizacyjną metodą przewiem sterowanego pod dnem rzeki Łososina (Wierna Rzeka) oraz cieku bez nazwy stanowiącego dopływ Cieku od Mokrego Boru w ramach zadania "Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Korczyn, Akwizgran i Małogoskie, w gminie Strawczyn".

Do pobrania: Treść ogłoszenia

Załączniki
Zawiadomienie   298.926 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Załączniki
Obwieszczenie Wojewody   407.527 KB
artykuł nr 6

Konsultacje społeczne w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023

artykuł nr 7

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

artykuł nr 8

Sprzedaż nieruchomości gruntowej

artykuł nr 9

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Prezydent Miasta Kielce

podaje do publicznej wiadomości informację o:

  • opracowaniu projektu dokumentu pn.: Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020,
  • opracowaniu Prognozy oddziaływania na środowisko zaktualizowanego dokumentu Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Załączniki
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce   483.169 KB
Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019