główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023"

artykuł nr 2

Rewitalizacja - Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o przeprowadzniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Strawczyn celem poznania opinii w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o konsultacjach

Formularz ankietowy

Program Rewitalizacji Gminy Strawczyn na lata 2016-2023

artykuł nr 3

Informacja Ministerstwa Środowiska

Infromacja Ministerstwa Środowiska o prowadzonych pracach obserwacyjno-pomiarowych w ramach zadania pn.: "Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".

Do pobrania: Treść informacji

Załączniki:
Informacja 307 KB
artykuł nr 4

Starostwo Powiatowe - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - 3 przejść siecią kanalizacyjną metodą przewiem sterowanego pod dnem rzeki Łososina (Wierna Rzeka) oraz cieku bez nazwy stanowiącego dopływ Cieku od Mokrego Boru w ramach zadania "Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Korczyn, Akwizgran i Małogoskie, w gminie Strawczyn".

Do pobrania: Treść ogłoszenia

Załączniki:
Zawiadomienie 299 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Załączniki:
Obwieszczenie Wojewody 408 KB
Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019