artykuł nr 1

Dane kontaktowe

SIEDZIBA URZĘDU:

STRAWCZYN, UL. ŻEROMSKIEGO 16
26-067 STRAWCZYN
POWIAT KIELECKI
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Tel. 41.30-38-002, fax. 41.30-38-157, adres email: sekretariat@strawczyn.pl

Nr NIP Gminy Strawczyn: 959-14-86-127, Nr Regon Gminy Strawczyn: 291010790

Nr NIP Urzędu Gminy: 959-09-57-814, Nr Regon Urzędu Gminy: 000552159

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie EPUAP: /kqc5ks557e/SkrytkaESP

---------------- KONTO BANKOWE ----------------

BS Łopuszno oddział Strawczyn
Nr konta 73 8499 0008 0300 0026 2000 0001

na ten nr konta możesz dokonać przelewu za:
- podatki,
- opłatę skarbową,
- opłatę za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- opłatę planistyczną,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

--------------------------------


GODZINY OTWARCIA URZĘDU:

Poniedziałek - 7.30-15.30
Wtorek - 7.30-15.30
Środa - 7.30-15.30
Czwartek - 7.30-15.30
Piątek - 7.30-15.30

TELEFONY

1) 41.30 38 002
2) 41.30 38 003

3) 41.30 38 005
FAX 41.30 38 157, 41.30 30 576

---------------- KONTAKT ----------------

Urząd Gminy STRAWCZYN

Wójt
tel. 41.30-38-002 w. 33;
kom.: 691-965-393
e-mail: wojt@strawczyn.pl
Zastępca Wójta
tel. 41.30-38-002 w. 44;
e-mail: oc@strawczyn.pl
Sekretarz
tel. 41.30-38-002 w. 32
e-mail: sekretarz@strawczyn.pl
Skarbnik
tel. 41.30-38-002 w. 34
e-mail: skarbnik@strawczyn.pl
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 41.30-38-002 w. 41
e-mail: usc@strawczyn.pl
Sekretariat
tel. 41.30-38-002,
41.30-38-003,
41.30-38-005
e-mail: sekretariat@strawczyn.pl
Referat Finansowy
Księgowość budżetowa
tel. 41.30-38-002 w. 42
e-mail: ksiegowosc@strawczyn.pl
Księgowość oświatowa

tel. 41.30-38-002 w. 54

Kadry oświaty, obsługa kasowa
tel. 41.30-38-019
Podatki i opłaty (z wyjątkiem odpadów komunalnych)
tel. 41.30-38-678
e-mail: podatki@strawczyn.pl
Opłata za odpady komunalne
tel. 41.30-38-002 w. 66
e-mail: odpady.komunalne@strawczyn.pl
Kasa
tel. 41.30-38-002 w. 46
Referat Rozwoju Lokalnego

Z-ca Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego.

Pozyskiwanie funduszy, wsparcie przedsiębiorczości, promocja gminy

tel. 41.30-38-002 w. 62,
e-mail: anna.gad@strawczyn.pl
Zamówienia publiczne, działalność gospodarcza.
tel. 41.30-38-002 w. 35
e-mail: zamowienia@strawczyn.pl
Budownictwo i zagospodarowanie przestrzenne
tel. 41.30-38-002 w. 62,
e-mail: sylwia.kasprzyk@strawczyn.pl
Kierowca
tel. kom.: 603-545-436
Referat Infrastruktury Technicznej
Kierownik Referatu, Geodezja
tel. 41.30-38-630,
kom.: 603-545-487,
e-mail: geodezja@strawczyn.pl
Gospodarka wodno-ściekowa, oświetlenie oraz gazyfikacja

tel. 41.30-38-630,
41.30-38-002 w. 36,
kom.: 603-540-109
e-mail: rit@strawczyn.pl

Gospodarka nieruchomościami
tel. 41.30-38-630,
41.30-38-002 w. 55
e-mail: nieruchomosci@strawczyn.pl
Ochrona środowiska, odpady komunalne
tel. 41.30-38-630
e-mail: ekologia@strawczyn.pl
Drogi
tel. 41.30-38-002 w. 52,
kom.: 603-540-539
e-mail: drogi@strawczyn.pl
Sprawy obronne, zarządzanie kryzysowe
tel. 41.30-38-002 w. 44
e-mail: oc@strawczyn.pl
Referat Oświaty, Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych
Kierownik Referatu
tel. 41.30-38-019,
e-mail: monika.sidel@strawczyn.pl
Ewidencja ludności i dowody osobiste
tel. 41.30-38-002 w.43
e-mail: ewid_ludn@strawczyn.pl
Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych
tel. 41.30-38-002 w. 41
e-mail: usc@strawczyn.pl
Sprawy organizacyjno-kancelaryjne
tel. 41.30-38-002,
kom.: 603-540-538
e-mail: sekretariat@strawczyn.pl
Kadry oświaty, obsługa kasowa
tel. 41.30-38-019
Obsługa Rady Gminy
tel. 41.30-38-002 w. 38
e-mail: brg@strawczyn.pl
Kadry, bezrobocie

tel. 41.30-38-576, 41.30-38-002 w. 56
e-mail: kadry@strawczyn.pl

Informatyk
tel. 41.30-38-002 w. 65
e-mail: pawel@strawczyn.pl