artykuł nr 1

Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Strawczyn - 2018 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr XLII/330/2018 Rady Gminy Strawczyn z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na zbiorniku wodnym w Strawczyn