artykuł nr 1

Budżet 2010

UCHWAŁA NR XXXIV/269/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2010 rok

 

Zmiany w uchwale:

Uchwała Nr XXXV/275/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 12 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok

Uchwała Rady Gminy w Strawczynie z dnia 13 maja w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010r.

Uchwała Nr XXXVIII/295/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010r.

Uchwała Nr XL/299/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010r.

Uchwała Nr XLI/303/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 16 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010r.

Uchwała Nr XLII/332/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Uchwała Nr XLIII/340/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok

Uchwała Nr II/5/2010 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010r.

Uchwała Nr III/7/10 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2010 rok

 

Opinia RIO w sprawie kredytu

Uchwała Nr 1698/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 sierpnia 2010r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Strawczyn

 

Prognoza długu:

Prognoza długu publicznego na lata 2010-2017

Prognoza długu publicznego na lata 2010-2019 - wersja uaktualniona

 

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy:

RB27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

RB28S - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych

RBN - Sprawozdanie o stanie należności

RBZ - Sprawozdanie o stanie zobowiązań

RB-NDS - Sprawozdanie o nadwyżce-deficycie

 

Opinia RIO o wykonaniu budżetu

Uchwała Nr 40/2011 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy Strawczyn za 2010r. wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami