artykuł nr 1

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Strawczyn w 2019 roku

artykuł nr 2

Transport odpadów z pojemnika KP-7, pojemników IGLOO oraz pojemników o pojemności 1100 l

artykuł nr 3

Dostawa żywności do Żłobka Gminnego przy ul. Żeromskiego 16a w Strawczynie

artykuł nr 4

Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w ramach projektu Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń

artykuł nr 5

Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie gmina Strawczyn

Dostępne kategorie:
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023