artykuł nr 1

Znak: ZP-341/2/2005

Dostawa oleju opałowego lekkiego ekologicznego do Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie w ilości 20.000 litrów
artykuł nr 2

Znak: ZP-341/51/05

Dostawa materiałów do wykonania instalacji elektrycznej na adaptowanym poddaszu istniejącego budynku Urzędu Gminy w Strawczynie
artykuł nr 3

Znak: ZP-341/50/05

Dostawa materiałów do adaptacji poddasza budynku Urzędu Gminy w Strawczynie
artykuł nr 4

Znak: ZP-341/48/05

Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w ilości 486 ton
artykuł nr 5

Znak: ZP-341/47/05

Dostawa lekkeiego oleju opałowego ekologicznego wyłącznie do celów grzeczych w ilości 20.000 litrów do Urzędu Gminy w Strawczynie