artykuł nr 1

Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Strawczynie w 2021 roku

artykuł nr 2

Wynajęcie terenu pod Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

artykuł nr 3

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Strawczyn w 2021 roku

artykuł nr 4

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z pojemnika KP-7, pojemników IGLOO oraz pojemników o pojemności 1100 l”

artykuł nr 5

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn”.

Dostępne kategorie:
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023