artykuł nr 1

Wybory sołtysów 2015

TERMINY ZEBRAŃ
WYBORY SOŁTYSA I RAD SOŁECKICH 2015 ROK

L.p. Sołectwo Data Godz. Miejsce zebrania Termin zgłaszania kandydatów
1 Hucisko 6.03.2015 17:00 Remiza OSP w Hucisku 27.02.2015
2 Strawczyn 7.03.2015 17:00 Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie 27.02.2015
3 Kuźniaki 10.03.2015 17:00 Szkoła Podstawowa w Wólce Kłuckiej 02.03.2015
4  Oblęgór 14.03.2015 17:00 Świetlica wiejska w Oblęgorze 06.03.2015
5 Korczyn 19.03.2015 17:00 Szkoła podstawowa w Korczynie 11.03.2015
6  Strawczynek 21.03.2015 17:00 Świetlica środowiskowa w Strawczynku 13.03.2015
7 Małogoskie  25.03.2015 17:00 Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej 17.03.2015
8 Oblęgorek 26.03.2015 17:00 Remiza OSP w Oblęgorku 18.03.2015
9  Promnik 28.03.215 17:00 Zespół Placówek Oświatowych w Promniku 20.03.2015
10 Ruda Strawczyńska 9.04.2015 17:00 Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej 01.04.2015
11 Chełmce 10.04.2015 17:00 Szkoła Podstawowa w Chełmcach 02.04.2015
12 Niedźwiedź 11.04.2015 17:00 Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu 03.04.2015

 ================

ZAŁĄCZNIK:

Zgłoszenie kandydata na sołtysa, oświadczenie na wyrażeniu zgody na kandydowanie, lista poparcia, oświadczenie

=================

 

Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Hucisko

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Strawczyn

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 12 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kuźniaki

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 20 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Oblęgór

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Korczyn

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 lutego 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Strawczynek

Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Małogoskie

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Oblęgorek

Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 3 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Promnik

 

Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Ruda Strawczyńska

Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Chełmce

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 marca 2015 w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Niedźwiedź