artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe składane w 2023 roku

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe składane w 2022 roku

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe składane w 2021 roku

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019r

artykuł nr 5

Karol Picheta - Zastępca Wójta - stan na dzień 01-07-2019