artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn z dnia 22.11.2023r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz ze strategicznymi ocenami oddziaływania na środowisko

artykuł nr 2

Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 października 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn

artykuł nr 4

Informacja Wójta Gminy Strawczyn z dnia 24 października 2023 r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie projekcie zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ruda Strawczyńska na obszarze gminy Strawczyn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 5

Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chełmce, Niedźwiedź, Strawczyn