artykuł nr 1

Petycje złożone w 2020 roku

Numer petycji: 1
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa
Skan petycji: Pobierz
Przedmiot petycji: Zdalne kontakty i elektronizacja urzędów zmniejszają ryzyko epidemiologiczne
Data złożenia petycji: 01.04.2020
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Załatwienie petycji


Numer petycji: 2
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Koalicja Polska Wolna od 5G
Skan petycji: Pobierz
Przedmiot petycji: Przyjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
Data złożenia petycji: 25.03.2020
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Informacja o podjętych działaniach, Załatwienie petycji


Numer petycji: 3
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): wnoszący nie wyraził zgody na publikację
Skan petycji: Pobierz
Przedmiot petycji: Wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej
Data złożenia petycji: 03.04.2020
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Informacja o podjętych działaniach, Stanowisko wójta, Rozpatrzenie petycji


Numer petycji: 4
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Forum Gospodarczego Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców
Skan petycji: Pobierz
Przedmiot petycji: Wprowadzenie tarczy antykryzysowej
Data złożenia petycji: 03.04.2020
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Rozpatrzenie petycji


Numer petycji: 5
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Mieszkańcy miejscowości Oblęgór
Skan petycji: Pobierz
Przedmiot petycji: Doprowadzenie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do działek
Data złożenia petycji: 11.08.2020
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Rozpatrzenie petycji


Numer petycji: 6
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Szulc-Efekt Sp. z o.o.
Skan petycji: Pobierz
Przedmiot petycji: Maseczki oraz płyny do dezynfekcji
Data złożenia petycji: 03.11.2020
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Rozpatrzenie petycji


Numer petycji: 7
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Arkadiusz Rakoczy
Skan petycji: Pobierz
Przedmiot petycji: Gwarancje ze strony producentów szczepionek
Data złożenia petycji: 11.12.2020
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Pobierz


Numer petycji: 8
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Piotr Sterkowski
Skan petycji: Pobierz
Przedmiot petycji: Gwarancje ze strony producentów szczepionek
Data złożenia petycji: 15.12.2020
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Pobierz


Numer petycji: 9
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach): Teresa Garland
Skan petycji: Pobierz
Przedmiot petycji: Podjęcie uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka
Data złożenia petycji: 21.12.2020
Przewidywany termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Informacja o sposobie załatwienia petycji: Pobierz

Załączniki:
Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2020 roku202 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Petycja nr 9 - rozpatrzenie478 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Petycja nr 8 - rozpatrzenie477 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Petycja nr 7 - rozpatrzenie478 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Petycja - Maseczki oraz płyny do dezynfekcji - Rozpatrzenie petycji476 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Petycja - Maseczki oraz płyny do dezynfekcjiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Petycja - podjęcie uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka446 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Petycja - gwarancje producentów szczepionek (2)161 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Petycja - gwarancje producentów szczepionek231 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Petycja - Doprowadzenie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do działek - Rozpatrzenie petycji736 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Petycja - Doprowadzenie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do działek209 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Petycja - Wprowadzenie tarczy antykryzysowej - Rozpatrzenie petycji437 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Lokalna tarcza antykryzysowa - rozpatrzenie petycji590 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Petycja - Zdalne kontakty i elektronizacja urzędów zmniejszają ryzyko epidemiologiczne - rozpatrzenie petycji756 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej - Stanowisko wójta253 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Petycja - Koalicja Polska Wolna od 5G - Rozpatrzenie petycji640 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem - Informacja o podjętych działaniach24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej - Informacja o podjętych działaniach24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Petycja - Koalicja Polska Wolna od 5G202 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Petycja - Wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej321 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Petycja - Wprowadzenie tarczy antykryzysowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Petycja - Zdalne kontakty i elektronizacja urzędów zmniejszają ryzyko epidemiologiczneMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023