artykuł nr 1

Protokół z sesji

artykuł nr 2

Nagranie z sesji

artykuł nr 3

Nagranie z sesji

artykuł nr 4

Wykaz głosowań imiennych

artykuł nr 5

Uchwały Rady Gminy podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Strawczyn w 2019 roku100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/230/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku samorządowym, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terepeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strawczyn106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn oraz określenia granic ich obwodów107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/56/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2019 z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatnku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029660 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn na 2019 rok822 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer