artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie podjęte na sesji w dniu 9 maja 2018 roku

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy na sesję w dniu 9 maja 2018 roku