artykuł nr 1

Zarządzenia Wójta - 2005

Zarządzenie Nr 1/05 Wójta Gminy Strawczyn w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego do opracowania "Rocznych Programów Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi ..."

Zarządzenie Nr 2/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005r.

Zarządzenie Nr 3/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie

Zarządzenie Nr 4/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku

Zarządzenie Nr 5/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Promniku

Zarządzenie Nr 6/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Chełmcach

Zarządzenie Nr 7/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr 8/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej

Zarządzenie Nr 9/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Korczynie

Zarządzenie Nr 10/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Publiczne Przedszkole w Promniku

Zarządzenie Nr 11/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie

Zarządzenie Nr 12/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie powołania zespołu koordynującego wdrażającego program akcji społecznej dla samorządów "Przejrzysta Polska"

Zarządzenie Nr 13/05 w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 14/05 z dnia marca 2005r. w sprawie Przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu "Ratuj przyrodę, bo zginiesz Razem z nią" ...

Zarządzenie Nr 15/05 z dnia 29.03.2005r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji zadania "Opracowanie usług świadczonych w samorządach..."

Zarządzenie Nr 16/05 z dnia 29.03.2005r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji zadania "Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego..."

Zarządzenie Nr 17/05 z dnia 29.03.2005r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds opracowania procedur rekrutacji na stanowiska kierownicze i merytoryczne...

Zarządzenie Nr 18/05 z dnia 29.03.2005r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji zadania "Urzad przygotowuje książeczkę..."

Zarządzenie Nr 19/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania "Opracowanie Gminnego Katalogu Firm" ...

Zarządzenie Nr 20/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania "Utworzenie Punktu Informacyjnego" ...

Zarządzenie Nr 21/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania "Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej..."

Zarządzenie Nr 23/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania "Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć z zakresu etyki..."

Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 25/05 z dnia 04.04.2005r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 22/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie wyznaczenia pracownika w celu realizacji zadania "opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w Urzędzie"

Zarządzenie Nr 26/05 z dnia 07.04.2005r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 27/05 z dnia 15.04.2005r. w sprawie zakończenia sezonu grzewczego 2004/2005

Zarządzenie Nr 28/05 z dnia 15.04.2005r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Najbardziej wszechstronne sołectwo" w Gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 29/05 z dnia 15.04.2005r. w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. "Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka" w Gminie Strawczyn

Zarządzenie Nr 30/05 z dnia 20.04.2005r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Zarządzenie Nr 31/05 z dnia 16 maja 2005r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/03 Wójta Gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 32/05 z dnia 16 maja 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Zarządzenie Nr 33/05 z dnia 16 maja 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmcach

Zarządzenie Nr 34/05 z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 35/05 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Promniku

Zarządzenie Nr 36/05 z dnia 01 czerwca 2005 roku w sprawie realizacji zadania - "Opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach III zasady - PARTYCYPACJI ...

Zarządzenie Nr 37/05 z dnia 01 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania - "Urząd dba o przekładanie żargonu specjalistycznego na zrozumiały dla mieszkańców język" ...

Zarządzenie Nr 38/05 z dnia 02 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania - "Upublicznianie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom Plan Rozwoju Lokalnego" ...

Zarządzenie Nr 39/05 z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej ...

Zarządzenie Nr 40/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji informacji w systemie oznakowania wewnętrznego Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 41/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 42/05 z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 43/05 z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 44/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Zbigniewa Płanety ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 45/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agaty Zając ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 46/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Szymańskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 47/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Kurczyńskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 48/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Kubały ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 49/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sabiny Skoczylas ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 50/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Rejowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 51/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla ks. Krzysztofa Przanowskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 52/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 53/05 z dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie określenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej położonej na terenie miejscowości Chełmce gmina Strawczyn

Zarządzenie Nr 54/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie procedury gwarantującej konserwację tablic informacji lokalnej i utrzymanie ich w czystości

Zarządzenie Nr 55/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie procedury aktualizacji tablic informacji lokalnej na terenie gminy Strawczyn

Zarządzenie Nr 56/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie organizacji punktu informacyjnego w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 57/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu w Strawczynie

Zarządzenie Nr 58/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia stosowania do bieżącej pracy Urzędu "Karty Usług"

Zarządzenie Nr 59/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie wdrożenia procedury aktualizacji wykazu i kart usług świadczonych przez Urząd Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 60/05 z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania - "Opracowania procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu" w ramach II Zasady Braku Tolerancji Dla Korupcji w Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska"

Zarządzenie Nr 61/05 w sprawie nabycia od mieszkańców wsi Strawczyn i Niedźwiedź nieruchomości pod zbiornik retencyjny w Strawczynie

Zarządzenie Nr 62/05 z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 63/05 z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy

Zarządzenie Nr 64/05 z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów Święta Gminy p.n. STRAWCZYNADA

Zarządzenie Nr 65/05 z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie procedury naboru na wolne niekierownicze i niemerytoryczne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 66/05 z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników w drodze przeprowadzenia konkursów na stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 67/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 68/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 69/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 września 2005 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonej na dzień 09 października 2005 roku

Zarządzenie Nr 70/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 71/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko urzędnicze - geodeta gminny - w Urzędzie Gminy w Strawczynie

Zarządzenie Nr 72/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 03 października 2005 w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze w Urzędzie Gminy w Strawczynie oraz regulamin pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 73/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 października 2005r. w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2005/2006

Zarządzenie Nr 74/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2005r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Szymańskiej ubiegającej się o awans na stopień n-la mianowanego

Zarządzenie Nr 75/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 76/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2006 rok

Zarządzenie Nr 77/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu

Zarządzenie Nr 78/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zmian nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 79/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 02 grudnia 2005 roku w sprawie zmian nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 80/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 02 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury corocznego wydawania książeczki "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" w ramach realizacji Programy Akcji Społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA - VI zasady - ROZLICZALNOŚCI

Zarządzenie Nr 81/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 82/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 83/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 84/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie procedury aktualizacji bazy danych firm świadczących usługi na terenie gminy Strawczyn w ramach realizacji Akcji Społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA I Zasady - Przejrzystość

Zarządzenie Nr 85/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie obowiązku posługiwania się katalogiem firm przez pracowników samorządowych w ramach realizacji programu Akcji Społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA I zasada PRZEWIDYWALNOŚĆ

Zarządzenie Nr 86/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji zadania - opracowanie wieloletniego planu finansowego (wpf) i wieloletniego planu inwestycyjnego (wpi) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcow w ramach realizacji IV zasady PRZEWIDYWALNOŚCI w Programie Akcji Społecznej Przejrzysta Polska

Zarządzenie Nr 87/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy


Załączniki:
Zarządzenie Nr 87/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 86/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji zadania - opracowanie wieloletniego planu finansowego (wpf) i wieloletniego planu inwestycyjnego (wpi) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcow w ramach realizacji IV zasady PRZEWIDYWALNOŚCI w Programie Akcji Społecznej Przejrzysta Polska27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 85/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie obowiązku posługiwania się katalogiem firm przez pracowników samorządowych w ramach realizacji programu Akcji Społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA I zasada PRZEWIDYWALNOŚĆ23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 84/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie procedury aktualizacji bazy danych firm świadczących usługi na terenie gminy Strawczyn w ramach realizacji Akcji Społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA I Zasady - Przejrzystość33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 83/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 82/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 81/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie nie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 80/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 02 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury corocznego wydawania książeczki "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" w ramach realizacji Programy Akcji Społecznej PRZEJRZYSTA POLSKA - VI zasady - ROZLICZALNOŚCI24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 79/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 02 grudnia 2005 roku w sprawie zmian nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 78/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie zmian nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 77/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 76/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Strawczyn na 2006 rok22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 75/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 28 października 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 74/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 26 października 2005r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Szymańskiej ubiegającej się o awans na stopień n-la mianowanego27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 73/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 17 października 2005r. w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2005/200621 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 72/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 03 października 2005 w sprawie określenia regulaminu konkursu na stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze w Urzędzie Gminy w Strawczynie oraz regulamin pracy Komisji Konkursowej 28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 71/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko urzędnicze - geodeta gminny - w Urzędzie Gminy w Strawczynie20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 70/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 69/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 14 września 2005 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonej na dzień 09 października 2005 roku31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 68/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Strawczyn dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 67/05 Wójta Gminy w Strawczynie z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 66/05 z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie ustalenia procedury naboru pracowników w drodze przeprowadzenia konkursów na stanowiska kierownicze urzędnicze i urzędnicze w Urzędzie Gminy w Strawczynie39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 65/05 z dnia 18 sierpnia 2005 roku w sprawie procedury naboru na wolne niekierownicze i niemerytoryczne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Strawczynie35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 64/05 z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów Święta Gminy p.n. STRAWCZYNADA466 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 63/05 z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy959 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 62/05 z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok947 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 61/05 w sprawie nabycia od mieszkańców wsi Strawczyn i Niedźwiedź nieruchomości pod zbiornik retencyjny w StrawczynieMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 60/05 z dnia 27 lipca 2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania - "Opracowania procedur postępowania w przypadku naruszenia kodeksu" w ramach II Zasady Braku Tolerancji Dla Korupcji w Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska"26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 59/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie wdrożenia procedury aktualizacji wykazu i kart usług świadczonych przez Urząd Gminy w Strawczynie31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 58/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie wprowadzenia stosowania do bieżącej pracy Urzędu "Karty Usług"19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 57/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu w Strawczynie22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 56/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie organizacji punktu informacyjnego w Urzędzie Gminy w Strawczynie22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 55/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie procedury aktualizacji tablic informacji lokalnej na terenie gminy Strawczyn24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 54/05 z dnia 27 lipca 2005 roku w sprawie procedury gwarantującej konserwację tablic informacji lokalnej i utrzymanie ich w czystości21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 53/05 z dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie określenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej położonej na terenie miejscowości Chełmce gmina Strawczyn478 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 52/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości kwot dla członków komisji egzaminacyjnej uczestniczących w procesie przyznawania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 51/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla ks. Krzysztofa Przanowskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 50/05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Joanny Rejowskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 49-05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Sabiny Skoczylas ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 48-05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Kubały ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 47-05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anety Kurczyńskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 46-05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Szymańskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 45-05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Agaty Zając ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 44-05 z dnia 07 lipca 2005 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Zbigniewa Płanety ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 43/05 z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 42/05 z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 41/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 40/05 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury aktualizacji informacji w systemie oznakowania wewnętrznego Urzędu Gminy w Strawczynie73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 39/05 z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej ...299 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 38/05 z dnia 02 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania - "Upublicznianie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom Plan Rozwoju Lokalnego" ...589 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 37/05 z dnia 01 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania - "Urząd dba o przekładanie żargonu specjalistycznego na zrozumiały dla mieszkańców język" ...328 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 36/05 z dnia 01 czerwca 2005 roku w sprawie realizacji zadania - "Opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach III zasady - PARTYCYPACJI ...677 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 35/05 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Promniku654 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 34/05 z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok844 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 33/05 z dnia 16 maja 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmcach523 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 32/05 z dnia 16 maja 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu521 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 31/05 z dnia 16 maja 2005r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/03 Wójta Gminy Strawczyn671 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 30/05 z dnia 20.04.2005r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowosci obronnej państwaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 29/05 z dnia 15.04.2005r. w sprawie ogłoszenia Konkursu pn. "Najbardziej zadbana zagroda wiejska i działka" w Gminie Strawczyn255 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 28/05 z dnia 15.04.2005r. w sprawie ogłoszenia Konkursu "Najbardziej wszechstronne sołectwo" w Gminie Strawczyn257 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 27/05 z dnia 15.04.2005r. w sprawie zakończenia sezonu grzewczego 2004/200570 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 26/05 z dnia 07.04.2005r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 22/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie wyznaczenia pracownika w celu realizacji zadania "opracowanie systemu oznakowania węwnętrznego w Urzędzie"73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 25/05 z dnia 04.04.2005r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Strawczynie70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 23/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania "Wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć z zakresu etyki..."73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 21/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania "Utworzenie i rozwój sieci tablic informacji lokalnej..."72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 20/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania "Utworzenie Punktu Informacyjnego" ...69 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 19/05 z dnia 31.03.2005r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego w celu realizacji zadania "Opracowanie Gminnego Katalogu Firm" ...70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 18/05 z dnia 29.03.2005r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji zadania "Urzad przygotowuje książeczkę..."72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 17/05 z dnia 29.03.2005r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds opracowania procedur rekrytacji na stanowiska kierownicze i merytoryczne...71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 16/05 z dnia 29.03.2005r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji zadania "Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego..."70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 15/05 z dnia 29.03.2005r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego w celu realizacji zadania "Opracowanie usług świadczonych w samorządach..."70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 14/05 z dnia marca 2005r. w sprawie Przystąpienia Gminy Strawczyn do konkursu "Ratuj przyrodę, bo zginiesz Razem z nią" ...268 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 13/05 w sprawie zmian w budżecie gminy341 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 12/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie powołania zespołu koordynującego wdrażającego program akcji społecznej dla samorządów "Przejrzysta Polska"29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 11/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie319 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 10/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Publiczne Przedszkole w Promniku12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 9/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Korczynie12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 8/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 7/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 6/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Szkoła Podstawowa w Chełmcach12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 5/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Promniku12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 4/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 3/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie przydzielenia środków finansowych dla jednostki organizacyjnej gminy - Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 2/05 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2005r.77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zarządzenie Nr 1/05 Wójta Gminy Strawczyn w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego do opracowania "Rocznych Programów Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi ..."184 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer