artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na sesji w dniu 22 września 2017 roku

Załączniki:
ProtokółMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/257/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn89 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/256/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebieguMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/255/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn Rewitalizacja miejscowości Strawczyn106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/254/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/219/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017r w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/253/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku w Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Promniku99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/252/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku w Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/251/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/250/2017 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/249/2017 Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty uchwał Rady Gminy na sesję w dniu 22 września 2017 roku

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebieguMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku w Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/219/2017 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 22 maja 2017r w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strawczynie96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku w Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Promniku95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017-2024MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn Rewitalizacja miejscowości Strawczyn278 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn89 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer