artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na sesji w dniu 3 lutego 2017 roku

Uchwała Nr XXIX/188/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rok

Uchwała Nr XXIX/189/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017 - 2024

Uchwała Nr XXIX/190/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/139/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego

Uchwała Nr XXIX/191/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia

Uchwała Nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku zmieniającej Uchwałę Nr VIII/35/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr XXIX/194/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia tryby udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXIX/195/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szjół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Protokół

Załączniki:
ProtokółMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/195/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szjół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego419 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/194/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia tryby udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy Strawczyn952 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/193/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku zmieniającej Uchwałę Nr VIII/35/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/192/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/191/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn469 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/190/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/139/2016 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/189/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017 - 2024MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIX/188/2017 Rady Gminy Strawczyn z dnia 3 lutego 2017 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy na sesję w dniu 3 lutego 2017 roku

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia tryby udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie Gminy StrawczynMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego436 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/139/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Strawczyn453 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy zmieniającej Uchwałę Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2017 - 2024MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2017 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer