artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn podjęte na sesji w dniu 30 listopada 2016 roku

Załączniki:
ProtokółMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/171/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Strawczyn341 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/170/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych301 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/169/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych290 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/168/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków kommunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/167/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/121/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie oraz nadania Statutu91 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/166/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie84 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/165/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/164/2016 Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca Uchwałę Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/163/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjnąMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/162/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości269 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/161/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok89 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/160/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/139/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego121 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/159/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/133/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/158/2016 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/157/2016 Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy na sesję w dniu 30 listopada 2016 roku

Załączniki:
Autopoprawka do zmian w budżecie1,021 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Strawczyn365 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjnąMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2016-2024MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2016 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/121/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie oraz nadania Statutu96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/139/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego113 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/133/2016 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków kommunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych418 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych408 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy w Strawczynie80 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie zmieniająca Uchwałę Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso105 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości276 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer