artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy - 30 wrzesień 2004r.