artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2015 roku

Załączniki:
ProtokółMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/69/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/68/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2015 roku w sprawie ustalenia wstępnej zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego w miejscowości Bugaj Gmina Strawczyn200 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/67/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2015 roku w sprawie poparcia apelu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne206 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/66/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/65/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIV/64/2015 Rady Gminy Strawczyn z dnia 30 września 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 30 września 2015

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 30 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/58/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 30 września 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 30 września 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2015 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 30 września 2015 roku w sprawie ustalenia wstępnej zmiany lokalizacji przystanku komunikacyjnego w miejscowości Bugaj Gmina Strawczyn 25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 30 września 2015 roku w sprawie poparcia apelu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy Strawczyn na sesję w dniu 30 września 2015 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer