artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku

Załączniki:
ProtokółMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/38/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn119 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/37/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w miejscowości Niedźwiedź gm. Strawczyn156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/34/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020122 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/33/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2015-2024MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/32/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2015 rok681 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 15 kwietnia 2015 roku