artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie podjęte na sesji w dniu 30 października 2014r.

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy na sesję w dniu 30 października 2014r.