artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy

Załączniki:
Protokół355 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka - Założenia polityki społeczno-gospodarczej na 2014 rok239 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/256/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/255/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014333 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/254/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/192/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie118 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/252/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie gminy Strawczyn594 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/251/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2014 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIII/250/2013 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014-2024MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy