artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 26 czerwca 2013

artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy w Strawczynie na sesję 26 czerwca 2013