artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013r.

Uchwała Nr XXIV/197/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Strawczyn na 2013r.

Uchwała Nr XXIV/198/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023

Uchwała Nr XXIV/199/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXIV/200/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2013 roku

Uchwała Nr XXIV/201/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn

Uchwała Nr XXIV/202/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXIV/203/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXIV/204/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIV/205/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

Uchwała Nr XXIV/206/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku zmiany uchwały Nr XVII/139/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Uchwała Nr XXIV/207/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Korczynie na rzecz Skarbu Państwa

Protokół

Załączniki:
Protokół344 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/207/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Korczynie na rzecz Skarbu Państwa138 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/206/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku zmiany uchwały Nr XVII/139/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/205/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę160 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/204/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi158 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/203/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości408 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/202/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty155 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/201/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn 222 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/200/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2013 roku204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/199/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki118 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/198/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2013-2023MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/197/2013 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Strawczyn na 2013r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Projekty Uchwał Rady Gminy w Strawczynie na sesję w dniu 20 marca 2013r.

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie Gminy Strawczyn na 2013r.

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2013 roku"

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn"

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie zmiany uchwały Nr XVII/139/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Korczynie na rzecz Skarbu Państwa

Załączniki:
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Korczynie na rzecz Skarbu Państwa140 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi125 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty136 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki116 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie zmiany uchwały Nr XVII/139/2012 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strawczyn? 374 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strawczyn w 2013 roku"371 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości352 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały Rady Gminy w Strawczynie w sprawie zmian w budżecie Gminy Strawczyn na 2013r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer